Contact: Ms. Zhang Xiaoyan

Tel: +86-10-84378270

Fax: +86-10-64912136

E-mail: zhangxiaoyan@chinada.cn

Address:Building 5, No.1 An Ding Road, Chaoyang District, Beijing, CHINA 10029